Nederlandse Chiropractoren Associatie

http://www.chiropractie.nl/

Standnr: 266

Master

Studie

Nederlandse Chiropractoren Associatie

Algemeen

De opleiding chiropractie is een opleiding op universitair niveau en duurt vijf jaar. Daarin wordt u opgeleid tot zorgverlener in de eerstelijns gezondheidszorg. Na deze academische studie volgt u nog een stageperiode van een jaar (GEP). Is uw interesse gewekt om chiropractie te gaan studeren, dan is het handig om de volgende punten in uw achterhoofd te houden.

Alleen aan het werk met een erkende opleiding

In Nederland bestaat vooralsnog geen opleiding tot chiropractor. Tot op heden volgen Nederlandse chiropractoren hun opleiding aan universiteiten in het buitenland, voornamelijk in Groot-Brittannië, maar soms ook in de Verenigde Staten en Canada of elders. Het is van belang dat u een opleiding volgt die geaccrediteerd is door (in Europa) de European Council on Chiropractic Education (ECCE) en/of de Councils on Chiropractic Education International (CCEI) wereldwijd. Leden van de Nederlandse Chiropractoren Associatie (NCA) mogen hun beroep alleen in Nederland uitoefenen als ze een door de ECCE of CCEI erkende opleiding hebben genoten. Hoewel er meerdere uitstekende opleidingen zijn, studeren de meeste Nederlandse studenten aan het Anglo European College of Chiropractic (AECC) in Engeland, of aan het Welsh Institute of Chiropractic (WIOC). Op deze website vindt je daarom met name informatie die van toepassing is op deze twee opleidingen.

Vooropleiding

Zoals te verwachten van een universitaire studie, is ook de studie chiropractie pittig. Het is dus niet voor niets dat er hoge eisen worden gesteld aan uw vooropleiding. De NCA adviseert als vooropleiding: VWO afgestudeerd ( N+G of N+T) of VWO deelcertificaten van de vier profielspecifieke vakken (Natuurkunde 1, Scheikunde 1, Wiskunde B1 en Biologie 1 en 2). Als afgestudeerd fysiotherapeut stroomt u vrijwel altijd in het eerste jaar van de studie in. Een Nederlandse arts voldoet aan alle voorwaarden en kan zonder meer terecht bij de studie chiropractie. Voor de exacte toelatingseisen kunt u de website van de universiteit van uw keuze raadplegen onder ‘geaccrediteerde opleidingen’. Neem hierover vooral contact op met het secretariaat van de NCA.

Test beheersing Engelse taal

Voor de meeste chiropractische opleidingen moet er een test afgelegd worden met betrekking tot het beheersingsniveau van de Engelse taal. Er worden verschillende testen geaccepteerd, zoals bijvoorbeeld de Cambridge IELTS test. Per opleiding kan dit echter verschillend zijn. Navraag bij de opleiding van uw keuze is dus belangrijk.