Studeren in Vlaanderen

FRI 11:20 - 11:50

Lecture hall 2

De presentatie zal inzoomen op de structuur van het hoger onderwijs in Vlaanderen en de mogelijkheden voor buitenlandse studenten om in Vlaanderen een diploma te behalen. Uiteraard zal de focus liggen op Nederlandse studenten en het aanbod van zowel Nederlandstalige als Engelstalige opleidingen. Er zal informatie gegeven worden over toelatingsvoorwaarden en erkenning van diploma’s. Ook het thema studiefinanciering zal aan bod komen. Er zal uiteraard ook de mogelijkheid geboden worden tot het stellen van vragen.

Deze presentatie wordt verzorgd door Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming – Study in Flanders