Institut Teknologi Bandung

https://www.itb.ac.id/

Standnr: 288

Bachelor, Master, Master of Business Administration, Doctor of Philosophy degree

Studie, Uitwisseling

Institut Teknologi Bandung

De geschiedenis van de technische universiteit in Indonesië gaat terug tot de 20e eeuw, toen de Nederlandse regering op 3 juli 1920 De Technische Hoogeschool te Bandung (THS) oprichtte op een stuk grond van 30 hectare in Bandung. Aangemoedigd door ideeën en overtuigingen gebaseerd op de Indonesische strijd om onafhankelijkheid en onze mooie toekomst te verwerven, opende de Indonesische regering op 2 maart 1959 de oprichting van het Bandung Institute of Technology. Bandung Institute of Technology werd geboren in een sfeer vol dynamiek, met de missie van toewijding aan wetenschap en technologie en het bouwen aan een ontwikkelde generatie voor de toekomst.

ITB Graduate School

De ITB Graduate School of Postgraduate School (SP's) is een van de ondersteunende eenheden die tot taak heeft de ontwikkeling, implementatie en kwaliteitsborgingsprogramma's van postacademisch onderwijs aan ITB te coördineren. Bij de uitvoering van haar taken zijn SP's ITB samen met andere scholen/faculteiten verantwoordelijk voor de uitvoering van postacademische onderwijsprogramma's. SP's coördineren ook met de ITB Quality Assurance Unit (SPM) bij het uitvoeren van postdoctorale onderwijskwaliteitsborging en vertegenwoordigen ITB bij het uitvoeren van postdoctorale onderwijssamenwerking.

Institute for Research and Community Services
Institute for Research and Community Services of Institute for Research and Community Service (LPPM) van Bandung Institute of Technology (ITB) is een forum voor academici om onderzoek en dienstverlening aan de gemeenschap uit te voeren. LPPM staat onder coördinatie van de vice rector Onderzoek en Innovatie of vice-kanselier Onderzoek en Innovatie (WRRI) vanaf 2020. De oprichting van LPPM is de strategie van ITB om de kwaliteitsverbetering en ontwikkeling van wetenschap, technologie, kunst te realiseren , sociale en geesteswetenschappen, en het bedrijfsleven op universiteiten, en hun implementatie in de gemeenschap, en tegelijkertijd om de uitvoering van de Tri Dharma-taken mogelijk te maken, inclusief onderwijs, onderzoek en dienstverlening aan de gemeenschap in harmonie.