PATTIMURA UNIVERSITY

https://www.unpatti.ac.id

Standnr: 285

Bachelor, Master

Studie, Stage, Uitwisseling

PATTIMURA UNIVERSITY

Pattimura University is a state university established in 1963, with the Decree of the President of the Republic of Indonesia Soekarno number: 66 of 1963. In order to improve the implementation of independent learning. Pattimura University currently collaborates with 29 state universities in west and central Indonesia for the Nusantara Student Exchange program.

Pattimura University is also in partnership with several companies and provincial/district government agencies to support students' programs and activities such as field work practices (PKL/PPL) as well as internship and student community service (KKN). Pattimura University also carries out international cooperation in the scope of education, research, community service and training, with several countries, such as the USA, Netherlands, Australia, Canada, Germany, Korea, France, etc.

Pattimura University's vision is:

Becoming a center for the development of human resources, science, technology and art, it is a superior, characteristic, cultured and sea-based island.

 

The mission of Pattimura University, namely:

Improving the quality of education to produce graduates who are competent and have character based on island seas.

Developing science, technology and art through island sea-based research of international quality.

Implementation and dissemination of the results of science, technology and art studies for community development.

What Do We Offer? 

Pattimura University provides several scholarships, namely KPDP scholarships. Bidikmisi and institutional scholarships to support the students. Meanwhile, for our international students, we provide discounts or exemption for tuition fees. Bahasa Indonesia class through the BIPA Program at our language center and accommodation for foreign students.

 

Why Study at Pattimura University

1. NATURAL ENVIRONMENT

2. RICH CULTURAL AND HISTORICAL BACKGROUND

3. LARGEST PEACEBUILDING AND INTERFAITH STUDY LABORATORY

 

 

Pattimura University is een staatsuniversiteit opgericht in 1963, met het decreet van de president van de Republiek Indonesië Soekarno-nummer: 66 van 1963. Om de implementatie van onafhankelijk leren te verbeteren. Pattimura University werkt momenteel samen met 29 staatsuniversiteiten in West- en Midden-Indonesië voor het Nusantara Student Exchange-programma.

Pattimura University werkt ook samen met verschillende bedrijven en provinciale/districtsoverheidsinstanties om programma's en activiteiten van studenten te ondersteunen, zoals veldwerkpraktijken (PKL/PPL) en stages en gemeenschapsdienst voor studenten (KKN). Pattimura University voert ook internationale samenwerking uit op het gebied van onderwijs, onderzoek, dienstverlening aan de gemeenschap en training, met verschillende landen, zoals de VS, Nederland, Australië, Canada, Duitsland, Korea, Frankrijk, enz.

 

De visie van Pattimura University is:

Het wordt een centrum voor de ontwikkeling van menselijke hulpbronnen, wetenschap, technologie en kunst en is een superieur, karakteristiek, gecultiveerd en op zee gebaseerd eiland.

De missie van Pattimura University, namelijk:

Verbetering van de kwaliteit van het onderwijs om afgestudeerden voort te brengen die bekwaam zijn en karakter hebben op basis van eilandzeeën.

Ontwikkeling van wetenschap, technologie en kunst door middel van onderzoek op zee op eilanden van internationale kwaliteit.

Implementatie en verspreiding van de resultaten van wetenschap, technologie en kunststudies voor gemeenschapsontwikkeling.

Wat bieden wij?

Pattimura University biedt verschillende beurzen aan, namelijk KPDP-beurzen. Bidikmisi en institutionele beurs om de studenten te ondersteunen. Ondertussen bieden we voor onze internationale studenten korting of vrijstelling voor collegegeld. Bahasa Indonesia-les via het BIPA-programma in ons talencentrum en accommodatie voor buitenlandse studenten.

 

Waarom studeren aan de Pattimura University

1. NATUURLIJKE OMGEVING

 

2. RIJKE CULTURELE EN HISTORISCHE ACHTERGROND

 

3. GROOTSTE VREDESBOUW EN INTERFAITH STUDIELABORATORIUM

Pattimura

Pattimura