Artikel door: De BuitenlandBeurs

Recordaantal bezoekers op De BuitenlandBeurs 2019

Scroll down for the English text

De vijfde editie van De BuitenlandBeurs was een groot succes. De beursvloer was overladen met geïnteresseerde jongeren en ouders die informatie kwamen inwinnen voor hun buitenlandavontuur. Rond het middaguur van dag twee werd het bezoekersaantal van vorig jaar al overtroffen.

De beurs is drukbezocht: vrijdag waren er 3525 bezoekers en zaterdag maar liefst 4216. Dit brengt het totaal op 7741; een recordaantal. Ruim 140 exposanten uit meer dan 100 verschillende landen hadden de handen vol aan de drukte op de beursvloer. De lezingenzalen waren eveneens drukbezocht. In sommige zalen hingen de bezoekers met de benen buiten.

Bezoekers enthousiast

Vele bezoekers oriënteerden zich op de mogelijkheden van een buitenlandavontuur. Door onder andere de goede voorbereiding middels de Persoonlijke Plattegrond liepen de geïnteresseerden gerichter de beursvloer op. Hierdoor kregen de buitenlandplannen tijdens De BuitenlandBeurs meer vorm. Zo wist Maaike uit vwo 6 wel dat ze naar het buitenland wilde, maar was ze er nog niet zeker van naar welk land. Inmiddels weet ze dat ze naar de VS of een Spaanstalig land wil.

Niet alleen leerlingen van het voortgezet onderwijs bezochten de beurs, ook studenten uit het hoger onderwijs kwamen op De BuitenlandBeurs af. Zo vertelde Sheetal Bihari, eerstejaars student hbo-bedrijfskunde, dat ze de beurs bezocht om te oriënteren op een stage die ze moet gaan lopen in het derde jaar. Deze wil ze in het buitenland volgen: “Het liefst in de VS, want dat is altijd al een droom van me geweest.” Inmiddels heeft ze genoeg informatie om over twee jaar haar keuze te maken.

Exposanten blij met De BuitenlandBeurs

Ook exposanten merkten dat de bezoekers al een idee hadden wat ze wilden gaan doen. Dat maakt de gesprekskwaliteit hoger. Hier ligt volgens de exposanten de meerwaarde van De BuitenlandBeurs. Leerlingen en studenten komen met een duidelijk doel en hoeven daarom in de meeste gevallen ‘alleen‘ nog maar de juiste match te vinden.

Volgens exposanten is De BuitenlandBeurs een ideaal moment om leads te genereren en je naamsbekendheid bij Nederlandse jongeren te vergroten. Van University of Johannesburg tot BIMM Institute in Londen: exposanten zien de meerwaarde van de beurs in. Zij zullen om die reden naar alle waarschijnlijkheid volgend jaar weer terugkeren. Daarnaast waren er dit jaar voor het eerst maar liefst 24 Chinese topuniversiteiten aanwezig op het Study in China plein en was er een delegatie van Indonesische scholen.

We kunnen dus spreken van een succesvolle vijfde editie van De BuitenlandBeurs. Met een volle beursvloer met enthousiaste jongeren, tevreden standhouders en drukbezochte lezingen blijft De BuitenlandBeurs groeien. Op naar de volgende editie. We zien je graag op 20 en 21 november 2020 in Jaarbeurs Utrecht.

-----

Record number of visitors at The Go-Abroad Fair 2019

The fifth edition of The Go-Abroad Fair was a huge success. The fair was filled with interested students and parents who were looking for information to go on an adventure abroad. The number of visitors from last year was already surpassed at noon on day two.

The fair was crowded: on Friday 3525 visitors were present and on Saturday 4216 visitors. This brings the total of visitors to 7741; a record number. Over 140 exhibitors from over 100 different countries were very busy with the big crowd on the fair. The lectures were also visited by a large number of people. Some of the lectures were even overcrowded. 

Enthusiastic visitors

A lot of visitors came to Utrecht to get inspired about the possibilities of an adventure abroad. Because of good preparation and the Personalized Map, visitors were able to visit the fair more focused. This made the plans to go abroad take more shape at The Go-Abroad Fair. For example Maaike, who is in the 6th year of VWO, knew that she wanted to go abroad, but not to which country. Now she knows she wants to go to either the US or a Spanish speaking country.

Not just high school students were visiting the fair, also students who are already in college or university were attracted by The Go-Abroad Fair. Sheetal Bihare, a first year business administration student, said that she would like more information for an internship that she will have to do in her 3rd year. She wants to do her internship abroad: “Preferably in the US, because that has always been a dream of mine.” Now she has enough information to make her decision in two years.

Exhibitors are happy with The Go-Abroad Fair

Exhibitors also noticed that the visitors already had an idea what they want to do. That made the quality of the conversations better. This is also the added value of the fair according to the exhibitors. Students visit the fair with a clear idea and therefore they ‘only’ have to find the right match.
The Go-Abroad Fair is an ideal moment to generate more leads and to expand your brand awareness among Dutch students, according to the exhibitors. From the University of Johannesburg to BIMM institute in London: exhibitors can see the added value of the fair. For this reason, these institutions will most likely return to the fair next year. For the first time, this year’s edition had 24 Chinese Universities at the Study in China pavilion and a delegation of Indonesian schools.

So we can speak of a successful fifth edition of The Go-Abroad Fair. With a crowded fair, enthusiastic students, happy exhibitors and busy lectures, The Go-Abroad Fair keeps growing. On to the next edition. We would love to see you on the 20th and 21st of November in the Jaarbeurs Utrecht.
 

Geef je reactie